A személyes adatok védelme (GDPR)

 I.

Általános rendelkezés

 1. A személyes adatok adatkezelője a 2018 évi 18.törvény (18/2018 Z.z. Szlovák Törvénytár) 5 § o) betűje szerint (továbbá csak „Törvény“) a Wilsondo s. r. o. IČO 47429151 székhellyel Zemianska dedina 75, 027 43 Nižná (tovább csak: „adatkezelő“).

 2. Az adatkezelő kapcsolattartó adatai

        cím: Zemianska dedina 75, 027 43 Nižná

        email: info@wilsondo.hu

        telefon: +36 1 701 1776

 

 1. A személyes adatok alatt értünk minden információt az azonosított és azonosítható természetes személyről, az azonosítható természetes személy egy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, főleg a meghatározott identifikátorral való üzenettel, például név, azonosító szám, lokalizált adatok, hálózati azonosító vagy üzenettel az egy vagy több természetes, fiziológiai, genetikai, pszichikai, ekonómiai, kultúrális vagy társadalmi identitása a természetes személynek.

 2. Az adatkezelő a személyes adatok védelmére egy felelős személyt jelölt ki. A kapcsolattartó felelős személy adatai: Martin Fodora, martin.fodora@wilsondo.sk

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő feldolgozza azokat a személyes adatokat, melyeket Ön megadott, ill. azokat a személyes adatokat, melyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének megadott.

 2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító számát és kapcsolattartó adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III.

Törvényes ok és cél a személyes adatok feldolgozásához

 1. Törvényes oka a személyes adatok feldolgozásának

 • a Törvény 13 § 1 bekezdés b) betűje szerint a szerződés teljesítése Ön és az adatkezelő között

 • a Törvény 13 § 1 bekezdés f) betűje szerint feljogosított érdeklődése az adatkezelőnek az egyenes marketing szolgáltatásához (legfőképp az üzleti értesítések és newsletterok küldéséhez)

 • A Törvény 13 § 1 bekezdés a) betűje szerint az Ön beleegyezését adja a közvetlen marketing szolgáltatásának céljából (legfőképp az üzleti értesítések és newsletterok küldéséhez) az esetben, ha nem jött létre megrendelés vagy szolgáltatás.

 1. A személyes adatok feldolgozásának célja

 • az Ön rendelésének elintézésénél és jogi végrehajtásánál fontos az Ön és az adatkezelő közötti szerződési kapcsolat; a megrendelés során kért személyes adatok szükségesek a megrendelés sikeres elintézéséhez (név és lakcím, kapcsolat), a személyes adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a személyes adatok megadása nélkül nem köthető meg a szerződés ill. nem teljesíthető.

 • üzleti értesítések és további marketingos aktivitások elküldése

 1. Az adatkezelő részéről automatikus döntés születik a 28 § Törvény értelmében. Ezzel a feldolgozással kifejezett hozzájárulását biztosította.

 

IV.

A személyes adatok megőrzésének ideje

 1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

 • okvetlenül szükséges időtartamra Ön és az adatkezelő közötti szerződési viszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítésére és az ezen szerződési viszonyok igényeinek érvényesítésére (10 évig a szerződéses viszony befejezése után)

 • addig, míg nincs felmentve a beleegyezés a személyes adatok feldolgozására marketing céljából, maximálisan 2 évig, ha a személyes adatok beleegyezés szerint lettek feldolgozva.

 1. A személyes adatok megőrzési idejének lejártával az adatkezelő a személyes adatokat törli.

 

V.

A személyes adatok fogadói (adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok fogadói azon személyek

 • részesülő az áru/szolgáltatás kikézbesítésén, fizetések megvalósítása szerződés alapján

 • biztosító szolgáltatások az e-shop (Shoptet) üzemeltetéséhez és további szolgáltatások az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban

 • biztosító marketing szolgáltatások

 1. Az adatkezelőnek nincs szándékában átadni a személyes adatokat a harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezeteknek. A személyes adatok fogadói a harmadik országokban mailinges és cloudos szolgáltatások szolgáltatói.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. A Törvény szerint joga van

 • a 21 § Törvény szerint joga van a személyes adatainak hozzáféréséhez

 • a 22 § Törvény szerint a személyes adatok kijavítására, esetleg a 24 § Törvény szerint feldolgozás korlátozására

 • a 23 § Törvény szerint a személyes adatok törlésére

 • a 27 § Törvény szerint joga van kifogást emelni a feldolgozás ellen

 • a 26 § Törvény szerint joga van az adatok átviteléhez

 • joga van a beleegyezést visszavonni írásban vagy elektronikusan az adatkezelő lakcímére vagy email címére ezen feltételek III olvasmányában.

 1. Továbbá joga van panaszt nyújtani a személyes adatok védelmében abban az esetben, ha úgy érzi, meg voltak sértve a személyes adatok védelmének jogai.

                              

VII.

Személyes adatok bebiztosításának feltételei

 1. Az adatkezelő tudatja, hogy biztosítja az összes megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmének bebiztosítására.

 2. Az adatkezelő fogadta a technikai rendelkezéseket és a személyes adatok tárolását levél formájában.

 3. Az üzemeltető tudatja, hogy a személyes adatokhoz csak a megbízott személyeknek van hozzáférhetőségük.

 

VIII.

Záró rendelkezés

 1. A megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy tisztában van a személyes adatok védelmével, és hogy teljes egészében azt elfogadja.

 2. Az űrlapon való feltételek bejelölésével egyetértését fejezi ki. A beleegyezés bejelölésével igazolja, hogy tájékoztatva van a személyes adatok védelmének feltételeivel, és hogy teljes egészében azt elfogadja.

 3. Az adatkezelő feljogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmének feltételeinek új verzióját közzéteszi az internetes oldalain, és egyúttal elküldi Önnek a feltételek új verzióját az Ön email címére, melyet megadott az adatkezelőnek.

 

Ezen feltételek 2018.5.25-től hatályosak.